Југоградња је сигуран послодавац са више од 27 година постојања и активног пословања.

Увек смо у потрази за квалитетним и поузданим радницима. Тренутно запошљавамо на позицијама:

 • електричар

 • молер

 • гипсар

 • инсталатер

 • бравар

 • руковалац грађевинским машинама

 • зидар

 • зидаро-фасадер

 • армирач

 • физички радник

Уколико верујете да поседујете адекватно искуство, знање и особине за неку од понуђених позиција, пошаљите нам своју биографију (CV) путем имејла. У наслову имејла наведите позицију за коју се пријављујете, као и ваше име и презиме. Имејл пошаљите на адресу: posao@jugogradnja.rs

Занимања која тражимо

Шеф градилишта

Бравар - вариоц

Руковалац машинама

Електроинжењер

Машински инжењер

 

Шеф градилишта

Београд

Опис послa:

 • Организација градилишта

 • Контрола пројектно-техничке документације

 • Израда динамичких планова

 • Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала

 • Расподела радних задатака ангажованих радника на градилишту (запослени и подизвођачи)

 • Праћење динамичког плана извођења радова    

 • Вођење грађевинских књига, грађевинских дневника и друге пратеће документације

 • Kонтрола радова на градилишту

 • Контрола рада сопствене оперативе и подизвођача

 • Припрема привремених и окончане ситуације

 • Комуникација са инвеститорима и надзорним органима

 • Израда редовних извештаја надређенима

 

Услови за конкурс:

 • Стручна спрема - VI или VII степен грађевинске струке

 • Са искуством

 • Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидата

 • Енглески језик - конверзацијски ниво

 • Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD

 • Активан возач - Б категорија

 • Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту

 • Ефикасно планирање и организација рада

 • Савесност у обављању поверених послова

 • Способност систематичног и брзог решавања проблема

 

Нудимо:

 • Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

 • Стално запослење (по успешном завршетку пробног рада)

 • Теренски додатак, смештај и оброк за рад на градилиштима ван Београда

 • Службено возило, телефон и лап топ

 • Рад у динамичном и пријатном радном окружењу

Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, молимо Вас да нам пошаљете Вашу биографију са сликом на српском језику електронским путем на имејл posao@jugogradnja.rs.

 

БРАВАР / ЗАВАРИВАЧ

Место рада: Београд, Дорћол - ул. Жоржа Клемансоа 23

 

Опис посла:

 • Рад у радионици на изради браварских елемената и челичних конструкција

 • Одржавање машина у погону и одржавање опште уредности радног простора

 • Остали послови у производном погону по потреби

Услови за конкурс:

 • Стручна спрема из области заваривања (средња школа или сертификат)

 • Радно искуство од минимум 3 године на сличном послу

 • Спремност на рад и других послова у армирачком погону (по потреби)

 • Спремност на тимски рад, подразумева послушност и стрпљење, жељу да усаврши занат у присуству старијег колеге

 • Искрена, поштена особа, отворена за комуникацију

 • Уверење да није осуђиван

Нудимо:

 • Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

 • Свакодневну обуку од стране старог, искусног, врхунског мајстора

 • Стално запослење (по успешном завршетку пробног рада)

 • Могућност напредовања, односно преузимања одговорности над целом браварском радионицом у наредних 1-2 године

 

Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, молимо Вас да нам пошаљете Вашу биографију са сликом на српском језику електронским путем на имејл posao@jugogradnja.rs.

 

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

до 5 тона (Bobcat мини-багер и мини-утоваривач)

Место рада: Београд и градилишта широм Србије

 

Опис посла:

 • Машински ископ и затрпавање, утовар / истовар земље и грађевинског материјала

 • Разбијање бетона и асфалта

 • Редовно одржавање грађевинских машина, праћење радних сати, евиденција сервиса, итд.

 • Одржавање опште уредности спољашњости и унутрашњости мини-багера и мини-утоваривача

 • Придржавање и примена мера безбедности на градилишту

 • Остали послови приликом утовара / истовара робе на градилиште (по потреби)

 

Услови за конкурс:

 • Стручна спрема и/или сертификат за руковање мини-багером, односно мини-утоваривачем

 • Радно искуство од минимум 3 године на мини-багеру, односно мини-утоваривачу до 5 тоне

 • Одговорност према задуженој механизацији и поузданост у извршењу радних задатака

 • Искреност, поштење, отвореност за комуникацију

 • Уверење да није осуђиван

 

Нудимо:

 • Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

 • Стално запослење (по успешном завршетку пробног рада)

 • Теренски додатак, смештај и оброк за рад на градилиштима ван Београда

 • Пријатно место за рад - на савременијим грађевинским машинама марке Bobcat


Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, молимо Вас да нам пошаљете Вашу биографију са сликом на српском језику електронским путем на имејл posao@jugogradnja.rs.

 

Електроинжењер

Београд

 

Опис послa:

 • Извођење електро инсталација (јака и слаба струја) на објектима на територији Републике Србије

 • Контрола пројектно-техничке документације

 • Израда динамичких планова

 • Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала     

 • Kонтрола радова на градилишту

 • Контрола рада сопствене оперативе и подизвођача

 • Припрема привремених и окончане ситуације

 • Комуникација са инвеститорима и надзорним органима

 • Израда редовних извештаја надређенима

 

Услови за конкурс:

 • Стручна спрема - VI или VII степен електротехничке струке

 • Са искуством

 • Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидата

 • Енглески језик - конверзацијски ниво

 • Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD

 • Активан возач - Б категорија

 • Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту

 • Ефикасно планирање и организација рада

 • Савесност у обављању поверених послова

 • Способност систематичног и брзог решавања проблема

 

Нудимо:

 • Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

 • Стално запослење (по успешном завршетку пробног рада)

 • Службени телефон и лап топ

 • Рад у динамичном и пријатном радном окружењу

 

Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, молимо Вас да нам пошаљете Вашу биографију са сликом на српском језику електронским путем на имејл posao@jugogradnja.rs.

 

Машински инжењер

Београд

 

Опис послa:

 • Извођење машинских инсталација на објектима на територији Републике Србије

 • Контрола пројектно-техничке документације

 • Израда динамичких планова

 • Израда спецификација и набавка потребне опреме и материјала     

 • Kонтрола радова на градилишту

 • Контрола рада сопствене оперативе и подизвођача

 • Припрема привремених и окончане ситуације

 • Комуникација са инвеститорима и надзорним органима

 • Израда редовних извештаја надређенима

 

Услови за конкурс:

 • Стручна спрема - VI или VII степен машинске струке

 • Са или без искуства

 • Лиценца за извођење радова је предност при избору кандидата

 • Енглески језик - конверзацијски ниво

 • Познавање рада на рачунару – Office paket, AutoCAD

 • Активан возач - Б категорија

 • Тимски рад, сарадња са осталим извршиоцима на градилишту

 • Ефикасно планирање и организација рада

 • Савесност у обављању поверених послова

 • Способност систематичног и брзог решавања проблема

 

Нудимо:

 • Редовну исплату зарада + годишњи бонус (зависно од резултата фирме)

 • Стално запослење (по успешном завршетку пробног рада)

 • Службени телефон и лап топ

 • Рад у динамичном и пријатном радном окружењу

 

Ако сматрате да задовољавате наше критеријуме, као и да Југоградња Вама одговара као послодавац, молимо Вас да нам пошаљете Вашу биографију са сликом на српском језику електронским путем на имејл posao@jugogradnja.rs.

011 2630 375

064 811 58 68

Стовариште

Жоржа Клеменсоа бр. 23

Београд

instagram-icon.png

Југоградња 2019 © сва права задржана